KAMY Төслүүд дэлхий даяар

Зэсийн уурхайд EBH 120 маркийн туннель ухагч ашигласан

2015.07 сард “Шинжиан Жиүган Пэн Майнин” ХХК нь EBH маркийн туннель ухагч машиныг түрээсэлж Вүчуа мужийн зэсийн уурхайн барилгын ашигласан.

Туннель нь зэс, бага хэмжээний шохойн чулуутай байсан ба 18 м2 хөндлөн огтлолтой, ялимгүй өгсүүр ухалттай байсан. Манай компанийн мэргэжилтнүүдийн хийсэн сургалтын дагуу манай үйлчлүүлэгчид ажиллах аргачиллаа хурдан хугацаанд тодорхойлж чадсан. Өмнө нь тус үйлчлүүлэгчид тэсэлгээ хийх эсвэл өрөмдөх байдлаар ажлаа гүйцэтгэж байсан. Одоо төхөөрөмж нь сааталгүй ажиллаж байгаа ба аюулгүй байдал дээшилж, туннель ухах хурд өдөрт 5-7 метр болж өссөн.

  • Ашиглагдсан модель:EBH120
  • Байршил: Шинжианы Кашгар Xinjiang, kashgar
  • Төсөлэхлэххугацаа: 2014/10/10
  • Төсөл дуусах хугацаа: Явагдаж байгаа
  • Компани: “ШинжианЖиүганПэнМайнин” ХХК
  • Чулуулгийн хатуулаг: F7
  • Туннелийн хэмжээ: 2.8mx2.8m
  • Газаршорооныажлынхэмжээ : 0.5м/цаг
  • Уурхай нь Шинжианы бүс нутгийн Кашгарын өндөрлөг бүс нутагт байрладаг ба зам нарийхан, том машинууд өнгөрүүлэх боломжгүй байсан тул EBH120 маркийн туннель ухагчийг ашигласан.