Group Honors

Группын шагналууд

КАМИ нь чанартай тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэж, үйлчилгээ үзүүлж үйлчлүүлэгчдийнхээ хүлээлтийг давахыг зорилгоо болгож ажилладаг.

Иймд бид бүх ажилтнуудаа оролцуулсан чанарын удирдлагын тогтолцоог бий болгож өөрийн бүтээгдэхүүн, боловсон хүчин, чанарын баталгаажуулалтыг тогтмол сайжруулах, чиглэлээр ажлууд авч хэрэгжүүлдэг.

КАМИ нь дараах патентуудыг эзэмшдэг:

  • Патентын дугаар: zl 2014 2 0534071.5: Хурд бууруулахад зориулсан хос холболттой мотор болон тойрог хэлбэртэй арааны системтэй туннель ухагч
  • Патентын дугаар: zl 2014 2 0476934.8: Хөрөөн хэлбэртэй ухагч, бутлагчтай туннель ухагч
  • Патентын дугаар: zl 2014 2 0476944.1: Хэвтээ голтой экскаваторын дотоод шүршүүрийн механизм
  • Патентын дугаар: zl 2010 2 0279754.2: Уурхайн 1 төрлийн ухах араа
  • Патентын дугаар: zl 2007 2 0066576.3: Хуваагддаг ухагч гар бүхий консолийн туннелийн машин
  • Патентын дугаар: zl 2014 2 0479402.X: Нарийн бүтэцтэй металын элэгдлээс хамгаалсан бүтэц
  • Патентын дугаар: zl 2015 2 0567330.9: 1 төрлийн сунадаг хавчдаг гар бүхий төхөөрөмж
  • Патентын дугаар: zl 2015 2 0567031.5: Хусдаг конвейэр
  • Патентын дугаар: zl 2004 1 0016845.6: Ухагч шүд үйлдвэрлэх арга

ГЭРЧИЛГЭЭНҮҮД

Chat Now