KAMY Төслүүд дэлхий даяар

Гантиг чулуутай нөхцөлд ажиллах EBZ200 маркийн туннель ухагч

  • Ашиглагдсантуннельухагч : EBZ200
  • Төсөлэхлэххугацаа : 2013/7/20
  • Төсөлдуусаххугацаа : 2014/8/20
  • Чулуулгийншинжчанар :Чулууны хатуулгийн зэрэг F4-тэй гантиг чулуу, хатуу элсэрхэг
  • Туннелийн өндөр 3.5 м, өргөн 4.3 м
  • Газар шорооны ажлын хэмжээ : 10 м/өдөр