KAMY Төслүүд дэлхий даяар

EBH260 Туннель ухагчийг хурдны замын туннельд ашиглаж буй байдал

  • Ашигласан туннель ухагч : EBZ260
  • Төсөлэхлэхогноо : 2014/3/20
  • Төсөлдуусахогноо: 2015/4/22
  • Хөрснийхатуулгийнзэрэг: F5
  • Туннелийнүүдэнхэсэгдахьчулуулгийнхатуулаг : 50MPa;
  • Чулуулгийнонцлог: элсэрхэг чулуутай холилдсон галт уулын сайр 
  • Туннелийн хэмжээ: 11 м өргөн, 10 м өндөр, эхний давхарга (11 м өргөн, 7 өндөр)
  • Өдөрт 9 цаг ажиллаж 154 м3 хөрс ухсан.