KAMY Төслүүд дэлхий даяар

EBH120 Туннель ухагч машиныг Сичуан мужийн Мианянгны Ус хамгаалах төсөлд ашигласан

  • Модель:EBH120
  • Байршил: Сичуан Мианянг
  • Ус хамгаалах төсөл
  • Төсөл эхлэх огноо: 2013/4/10
  • Төсөл дуусах огноо: 2014/7/10
  • EBH120 Туннель ухагч машин нь шохойн чулуу, өгөршсөн чулуулагтай хөрстэй орчинд ажил гүйцэтгэсэн.
  • Туннелийн хэмжээ: 6 м өндөр, 5.95 м өргөн
  • Өдөрт дунджаар 15 м урт туннель ухсан.